Ultrazvukové

3RG60 15,25,14,24 -3AD00(3AC00)
Pointek ULS 200 -limitný hladinomer
Frekvenčne - kapacitné

Pointek CLS 100 -limitný hladinomer
Pointek CLS 200 -limitný hladinomer
Pointek CLS 300 -limitný hladinomer
Elektromechanické

Stocktrol - limitný hladinomer
RN 3000 -limitný hladinomer
RN 4000 -limitný hladinomer
Pointek PLS 200
Pointek VLS 200
Tilt Switch
Referencie