MiniRanger Plus-RaPM
   
  MiniRanger Plus-WM
   
  MultiRanger Plus
   
  MultiRanger 100, 200
   
  EnviroRanger ERS 500-RaPM
   
  EnviroRanger ERS 500-WM
   
  HydroRanger Plus-RaPM
   
  HydroRanger Plus-WM
   
  InterRanger DPS
   
  AiRanger SPL Plus (Sitrans LU 01)
   
  AiRanger DPL Plus (Sitrans LU 02)
   
  AiRanger XPL Plus (Sitrans LU 10)
   
  AO-10 modul analógových výstupov
   
  SAM-20 modul reléových výstupov
   
  BIC II-prevodník signálu